KASKO
Burdasınız: Anasayfa / KASKO

Kasko Sigortası ile aracınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına, üstelik benzersiz avantajlar ile sahip olabilirsiniz...

Kasko Nedir ?

İsteğe bağlı bir sigorta çeşidi olup, sigortalıların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilinir. Tüm teminatları kapsayan Full Paket olarak adlandırılan sigorta poliçeleri olduğu talep doğrultusunda Pert Kasko olarak da adlandırılan Dar Kasko veya Kısmi Kasko Sigorta poliçeleri de tanzim edilebilmektedir

Kasko sigortası kişilerin kendi araçlarını güvence altına almalarını sağlar. Sigortalı araçlarının aşağıda detaylı bir şekilde açıklayacağımız üzere çok çeşitli nedenler ile zarar görmesi, yanması, çalınması vb.. durumlar sonucunda ortaya çıkan maddi zarar ve ziyanlarını ödeyen bir sigorta türüdür.

Kasko sigortası zaman zaman zorunlu olarak yaptırılması gereken Zorunlu Trafik Mali Mesuliyet poliçesi ile karıştırılmaktadır. Trafik sigortası trafiğe çıkan tüm taşıtlara yapılması zorunlu olan bir poliçe olup teminatları, ilgili bakanlık tarafından belirlenir ve tüm sigorta şirketlerinde standarttır.

Trafik sigortası 3. kişilere verilebilecek zararları karşılarken Kasko Sigortası ise kendi aracınıza gelebilecek zararları teminat altına almaktadır. Ayrıca kasko poliçenizde var olan ihtiyari mali mesuliyet teminatı ile 3. kişilere verebileceğiniz zararlar sonrasında trafik poliçenizin limitleri yeterli gelmez ise kalan kısım için bu teminat devreye girmektedir. Bu sebepledir ki ihtiyari mali mesuliyet teminatınızın limitlerinin yüksek olmasına ayrıca manevi tazminat taleplerini kapsıyor olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Kasko teminatları şirketler arasında değişkenlik göstermekle beraber ana teminatlar tüm şirketler de aynıdır , tam kapsamlı bir kasko poliçesi satın alınmak isteniyor ise dikkat edilmesi gereken en önemli husus poliçenin en üst kısmında ki "GENİŞLETİLMİŞ KASKO" ibaresinin var olmasıdır.

Kasko Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

* Genellikle kişiler fiyat teklifi aldıklarında ilk önce bazı durumlarda ise sadece prim kısmına bakmaktadırlar.
Haklısınız ! ödenecek prim kısmı önemlidir ancak bunun yanında hasarı hızlı ödüyor mu ? eksiksiz ödüyor mu ? Yetkili servis ağı geniş mi ? Muafiyet var mı ? İkametim dışında kaza yapar isem otel de kalabilecek miyim , ikametgahıma çok hızlı nasıl dönebilirim ? Sadece kaza durumunda değil arıza durumunda da çekici hizmeti bulunuyor mu bulunuyor ise yılda kaç kez hizmet alabiliyoruz ? vb.. bir çok önemli husus vardır.
* Kasko poliçenizin enflasyona endeksli olup olmadığı kontrol edilmelidir.
* Aracınız sıfır bir araç ise aracın tam hasara uğraması veya çalınması durumunda yeni araç anahtar teslim bedelinin ödenip ödenmeyeceği kontrol edilmelidir.
* Ferdi Kaza ve İhtiyari Mali Mesuliyet teminat bedelleri ne kadardır ? özellikle ihtiyari mali mesuliyet teminatı mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. İltay sigorta olarak sigortalılarımıza ortalama +50 TL prim farkı ile 2,500,000 TL veya limitsiz teminat seçeneklerini sunmaktayız.
* İkame araç süresi ve alınacak ikame araç segmenti de kontrol edilmelidir piyasa da genelde primin aşağı düşmesi için bu teminatlar aşağı yönde revize edilebilmektedir.
* Genel ve özel şartların dikkatlice okunması gerekmektedir Grev, lokavt, deprem, sel baskını gibi teminatlar var mı var ise muafiyetli midir ?
* Poliçe tahsilatı eğer elden nakit olarak yapıldı ise tahsilat makbuzu mutlaka alınmalıdır.

Kasko Poliçesi Ana Teminatları

Aşağıdaki teminatlar tüm sigorta şirketlerinde standart olarak verilmektedir.
* Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
* Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
* Kaza sonucunda meydana gelen yangın ve infilakın neden olduğu zararlar.
* Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Kasko Poliçesi Ek Teminatları:

Ferdi kaza teminatı : Bir kaza sonucunda araçta bulunan yolcuların, ve / veya şoförün vefat etmesi halinde kanuni varislerine, sakat kalmaları halinde kendilerine tazminat ödenmesini sağlayan teminattır. Axa Sigorta , Anadolu Sigorta , Sompo Japan ve Zurich Sigorta’nın tam yetkili acentesi olarak acenteliğimizden fiyat teklifi istediğinizde bu teminat tarafınıza 5,000-tl ile 75,000-tl arasında isteğiniz doğrultusunda sunulacaktır.

İhtiyari mali mesuliyet teminatı : Kaza durumunda kendi aracınızın hasarı karşılanmakla beraber kusur nispetinizde başkalarına vereceğiniz zararları da ödemek zorundasınız .İlk önce trafik poliçeniz devreye girecektir ancak limitleri yeterli olmaması durumunda kasko poliçenizin ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girecektir.

Anadolu Kasko poliçesinde bu teminatı limitsiz olarak sunmaktayız , Axa kasko , Sompo Japan kasko , Zurich kasko poliçelerinde ise 2,500,000- TL ye kadar teminat sağlamaktayız ayrıca tüm poliçelerimizde manevi tazminat talepleri de teminata dahildir.

• Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
• Genel şartların A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
• Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
• Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
• Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
• Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
• Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
• Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
• Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
• Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
• Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
• Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
• Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.
• Yurt dışı teminatı ile Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlara karşı koruma sağlar
• Enflasyon teminatı ile oluşabilecek araç değer artışlarında enflasyona karşı koruma sağlar.

Uygun Kasko Nasıl Yapılır ?

Sigortalı olduğunuz dönem içinde kaza yapmamız durumunda her bir yıl artmakla beraber hasarsız geçirdiğiniz her bir yıl için hasarsızlık indirimi almaktasınız bu indirim ilk yıl için %30 olup her bir yıl artarak %65 e kadar varmaktadır.

Cam kırılmaları veya karşı tarafın kusurlu olduğu rüculu hasarların hasarsızlık indiriminizi bozmayacağı gibi ayrıca kasko poliçenizde hasarsızlık koruma klozunuzun olması durumunda da indiriminiz korunabilecektir.

Muafiyet İndirimi : Aracınızın sigorta bedeli değerinin yüzde 1’i veya yüzde 2’si kadar olan hasarları kendiniz ödemeyi kabul etmeniz durumunda kazandığınız bir indirimdir.

Fiyat teklifi alırken mutlaka mesleğinizi belirtin , meslek indirimleri devamlı olarak revize edilmekte olup güncel kurum ve meslek indirimlerini aşağıdaki listeden takip edebilirsiniz.

• Üniversite akademik, idari personeli
• Noterler, emeklileri ve eşleri
• THY Sosyal Yar. Vakfı Üye ve eşleri
• T. Barolar Birliği avukat ve eşleri
• Ltd şirketi veya A.Ş çalışanları
• TSK Güçlendirme Vakfı ve bağlı ortaklık çalışanları
• Emekliler
• Öğretmenler
• Sağlık sektörü çalışanları
• Din adamları
• Çiftçi ve esnaflar
• Kaptan ve deniz mürettebatı
• Türk Telekom çalışanlarının kendileri, eşleri ve çocukları
• Türk Hava Kurumu çalışan, emekli ve eşleri
• Pilotlar Vakfı Üyelerinin kendileri, eşleri ve çocukları
• Hakimler, Savcılar eş ve çocukları
• Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlıkları çalışanları ve eşleri

7 / 24 Asistance hizmetlerimiz

Günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca nerede olursanız olun, her hangi bir kaza veya arıza durumunda bir telefon ile aşağıda belirtilen tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

• Yolda kalan aracınızın tamirciye götürülmesi,
• İkamet yerine nakli,
• Emanet ve muhafazası,
• Konaklama, seyahate devam etme veya ikamet yerine dönme,
• Profesyonel sürücü teminine kadar her konuda ücretsiz hizmet,
• Dünyanın neresinde olursa olsun hastalık ve yaralanma durumlarında sağlık merkezine nakil yapılması,
• Birlikte seyahat edenlerin nakli,
• Bir aile üyesinin seyahati veya konaklaması,
• Yakın bir aile ferdinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi,
• Yurt dışında yaralanma veya hastalık durumlarında sağlık yardımının sağlanması,
• Yurt dışında yaralanma halinde kalışın uzaması,
• Cenazenin ve seyahat edenlerin nakli,
• İlaç gönderilmesi için düzenleme yapılması,
• İkamet yerindeki hasar nedeniyle geri dönüşün sağlanması,
• Acil mesajların gönderilmesi,
• Bagaj ve şahsi eşyaların (uçakla seyahatlerde) sigortalıya ulaştırılması,
• Yurt dışında sigortalıların araçlarıyla karıştıkları trafik kazalarında hukuksal savunma harcamalarının ödenmesi,
• Ceza davalarında ve kefalet konularında yanınızda,
• Yolda onarım amacıyla yardım aracı gönderilmesi,
• Yolda onarım,
• Kısa mesafeli yolcu taşıma ve transfer hizmetleri
• Araç trafik muayene işlemlerinin organize edilmesi.

Yurt Çapında Yaygın Anlaşmalı Servis İstasyonları

Bir kaza anında kasko poliçenizden aracınız için anlaşmalı servis istasyonlarından uygun göreceğiniz birine tarafınızca veya bizim tarafımızdan ulaştırıldıktan sonra, arzu ederseniz araçsız kalmamanız adına ücretsiz ikame araç da verilerek hiç bir ücret ödenmeksizin tamir olmuş aracınız teslim alabilirsiniz.

Mini Onarım Hizmeti

Mini Onarım Hizmeti, kasko poliçenizin geçerli olduğu süre boyunca oluşabilecek, küçük ölçekli hasarların ücret talep edilmeksizin giderilmesi hizmetidir. Mini Onarım Hizmeti kapsamına giren hasarlar Amerikan menşeli know- how, ekipman ve malzemelerle giderilmekte, kullanılan özel tamir teknikleri sayesinde aracın orijinalliği korunmaktadır.
Mini Onarım Hizmeti'nden hasarınızla ilgili zabıt, tutanak ya da ekspertiz bulunmaksızın faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu hizmetten yararlanmanız durumunda mevcut hasarsızlık indiriminiz etkilenmeyecektir.
Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır:

• Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (5 cm çapa kadar)
• Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (10 cm çapa kadar)
• Boya Tamiri (Tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları)
• Döşeme Tamiri (Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık, yırtık, çizikler)
• Ön Cam Tamiri (Her tipte kırıklar, 10 cm'ye kadar çatlaklar)
• Leke çıkarma (Deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemelerdeki 5cm'ye kadar lekeler)
• Plastik Tampon Tamiri (Göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar)

© Copyright 2017 - Batı Sigorta Tüm Hakları Saklıdır. Design By EYKAJANS.com