TARSİM
Burdasınız: Anasayfa / TARSİM

Toplumlar ürettikleri ile var olur TARSİM tarımsal ürün sigortaları ile üreticinin yanındadır!

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) sistemi dahilinde ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar doğrultusunda tarımsal ürün sigortaları ile üreticinin yanındadır.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Bitkisel Ürün Sigortasında don dışındaki tüm riskler için, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50'si sigortalı tarafından ödenmektedir. Don Teminatı için ise priminin üçte ikisi oranında prim desteği verilir.

Bu sigortalar ile ilgili Genel Şartlar,Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar için www.tarsim.org.tr adresinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Bu sigorta ile ana teminat dolu olmak üzere, yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde, ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don risklerine de; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilmektedir. Ayrıca, yaş meyveler için don riski ve yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı ancak ana teminat paketine ilave olarak sigorta ettiren tarafından istenirse ek prim ile sigorta edilebilir.

Devlet Destekli Sera Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararlar karşılanmaktadır.

Bu sigorta ile; dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması, heyelan, kar ve dolu ağırlığı riskleri teminat kapsamındadır. Risk inceleme - değerlendirme sonucuna göre fırtına ve hortum riski de teminat kapsamına alınabilmektedir.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü, soy kütüğü ve Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet'e) kayıtlı olan süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

Tarsim Genel şartlarında yazılı istisnalar dışında kalan, aşağıda yazılı riskler sigorta kapsamındadır.

Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası

Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilmektedir.
Tarsim Genel şartlarında yazılı istisnalar dışında kalan, aşağıda yazılı riskler sigorta kapsamındadır. Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları
Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler,
Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinden, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilmektedir.

Bu sigorta ile teminat verilen su ürünleri tesislerinde;
Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
Her türlü doğal afet,
Kazalar,
Predatörler,
Alg patlaması
Sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet'e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilmektedir.

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;

A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
Her türlü kazalar, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,


Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar sigorta kapsamındadır

© Copyright 2017 - Batı Sigorta Tüm Hakları Saklıdır. Design By EYKAJANS.com